top of page

直接咀嚼,每錠含10毫克鋅及100毫克維生素C

台灣市售唯一鋅+維生素C咀嚼錠

 

•       ZincPlusTM 專利包覆技術,將鋅及維生素C穩定螯合,不易氧化。
•       去除鋅的金屬澀味,讓口感更好、接受度高,好吃好穩定好吸收!
•       市售產品鋅含量最高,每錠含10毫克鋅及100毫克維生素C
•       適合4歲以上的小朋友、大朋友,食用與攜帶皆方便,一錠補足一天所需的量。

益妙兒鋅C錠

NT$1,200價格
    bottom of page