top of page

7/27(四)~7.30(日)張院長休診公告


張院長休診公告 7/27(四)~7.30(日)由施醫師或王醫師看診 7/27(四) 戒菸門診暫停 7/29(六) 超音波檢查暫停

更多衛教文章目錄:https://bit.ly/3S4mXlo ----------------------- 有任何問題可以加入我們官方LINE ID:@549hwarh 或點連結:https://lin.ee/378LQQ6 ----------------------- #桃園診所 #龜山診所 #林口診所 #龜山醫美 #林口減重 #兒科感冒 #家醫科 #皮膚 #小兒科 #林口減重 #各種急慢性病 #長庚附近診所 #體大附近診所 #腹部超音波 #乳房超音波 #A7捷運站 #樂誠診所 #海菲秀 #hydrafacial #syndeo #喬雅登 #LV音波 #玩美電波

4 次查看0 則留言
bottom of page