top of page

舒緩兒童鼻子過敏方法✅清潔鼻子:每天幾次用溫水清潔鼻子,可以減少鼻子內部的過敏原殘留,有助於減少過敏症狀。

✅避免過敏原:盡可能避免接觸兒童過敏的物質,例如花粉、塵蟎等。

✅使用空氣清淨機:使用高效空氣清淨機可以有效去除空氣中的過敏原和其他污染物。

✅留意飲食:兒童飲食中添加富含維生素C和E等抗氧化劑的食物,例如水果、蔬菜等,可以增強身體免疫力,減少過敏症狀。

請注意,如果兒童鼻子過敏症狀嚴重或持續時間較長,建議就醫進行診斷和治療。

---------------------------

❤️施養茗醫師介紹:http://bit.ly/3YaPaZU

-----------------------

👉更多衛教文章目錄:https://bit.ly/3S4mXlo

-----------------------

❤️有任何問題可以加入我們官方LINE ID:@549hwarh

-----------------------

4 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page